banner191
banner162

19 mahalledeki 63 taşınmaz 9 milyon TL toplam bedelle satışa çıkarıldı
banner167

Tepebaşı, Tapkıran, Sarıyatak, Pınarbaşı, Ovacık, Kümbet, Köprübaşı, Keçemağara, Karahasanuşağı, Kantarma, Horhor, Hasanalili, Hacıhasanlı, Çiçek, Esentepe, Evcihüyük, Gücük, Gökçek ve Güneşli mahallelerinde yer alan arsa ve tarla niteliğindeki mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait toplam 63 taşınmaz açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Çiçek Mahallesi’nde 7, Esentepe’de 5, Evcihüyük’te 2, Gücük’te 1, Güneşli Mahallesi’nde 4, Hacıhasanlı’da 1 Hasanalili’de 4, Horhor’da 2, Kantarma’da 1, Karahasanuşağı’nda 2, Keçemağara’da 3, Köprübaşı Mahallesi’nde 5, Kümbet Mahallesi’nde 5, Ovacık’ta 1, Pınarbaşı Mahallesi’nde 2, Sarıyatak’ta 1, Tapkıran’da 1 ve Tepebaşı Mahallesi’nde de 3 taşınmaz satılacak. Söz konusu 63 parsel için, toplam 9 milyon 13 bin 455 TL muhammen bedel belirlendi. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek bedel, 1 milyon 367 bin 775 TL ile Kümbet Mahallesi’ndeki 911 metrekarelik arsa oldu.

22 Nisan Perşembe günü Elbistan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ihalelerde taşınmazların tapu devir işleminin yapılması ve satış işlemleri için tüm masraflar satın alan kişi tarafından peşin ödenecek. İhaleye katılmak isteyenler, muhammen bedeli üzerinden yüzde 3 oranındaki geçici teminatı, ihale saatinden önce belediyenin banka hesabına yatırmaları gerekecek. Ya da aynı değerde teminat verecek. İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde satış bedelini ödemek, satış sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorunda olacak.

Satış sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ile alıcının kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları alıcıya ait olacak. Elbistan Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olacak. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecek.