banner136
banner191
banner162

18.madde uygulaması taslak sınırları hazırlandı
banner167

Elbistan’a ait 1/1000 ölçekli imar planının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Metehan Atakan, “Planlama çalışmaları tamamlandığından 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda imar uygulamasının belediye tarafından ihale yöntemiyle yapılmasından çok, uzlaşı esasına dayalı olarak Elbistanlı harita mühendislerince yapılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş belirten Atakan, “Belediye encümenince uygun görülmesi halinde söz konusu taslak sınırların 18. madde uygulama sınırı olarak ilan edilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması tarafımızca talep edilmiştir” dedi.

İmar uygulamasının belediye tarafından ihale yöntemiyle yapılmasından çok, uzlaşı esasına dayalı olarak harita firmalarınca yapılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş belirten Atakan, “Belediye encümenince uygun görülmesi halinde söz konusu taslak sınırların 18. madde uygulama sınırı olarak ilan edilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması tarafımızca talep edilmiştir. İmar uygulamasının belediye tarafından ihale yöntemiyle yapılmasından çok, uzlaşı esasına dayalı olarak harita firmalarınca yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Yapılan bu çalışmanın piyasa dengelerini gözeterek kamunun denetim görevini de yürütmesi halinde piyasa tarafından yapılmasının toplumun hak ve menfaatleri açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Ayrıca 18. madde uygulaması henüz yapılmayan ve yapılamayan alanlarda da inşaat sektörünün önünün kapatmamak adına çözümlerin üretilmesi, bu doğrultuda belediyenin vatandaşımızın önünü açacak, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamaları benimsemesinin uygun olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.